طراحی جعبه اسباب بازی

مجموعه امیران برای طراحی بسته بندی های اسباب بازی جوایز ملی دریافت کرده است

در مقالات قبلی صحبت کردیم که بسته‌بندی اختصاصی تاثیر بسیار زیادی بر بازاریابی محصول دارد. بسته‌بندی ...